Beheer uw complete bedrijf

" We kunnen de planning en facturatie in ons bedrijf al niet meer zonder LEA voorstellen. " : Bianca Sprangers
Loon-en grondwerken Bart Sprangers NV

Meer weten

Werken

 • Registreren van de werkbonnen vanop uw smartphone,
 • Beheer van de planning van de werken

Facturen

 • Snel facturen maken en betalingen opvolgen,
 • Aanmaningen,
 • Statistieken ivm omzet

Percelen

 • Teeltopvolging,
 • Perceel in kaart brengen,
 • Oppervlaktebepaling,
 • Routeplanner

Gewasbeschermingsmiddelen

 • Directe link met Fytoweb/ CTGB,
 • Eenvoudig berekenen van de milieu-bijdrage

Voorraad

 • Beheer van de voorraad gewasbeschermingsmiddelen,
 • Meststoffen, onderdelen, brandstof, evolutie van inkomende en uitgaande producten

Klanten

 • Compleet klantenbeheer,
 • Toegang tot LEA mogelijk voor de klant om zijn informatie te zien (werken, facturen,...)

Arbeiders

 • Statistieken en beheer van elke arbeider

Prestaties

 • Registreren van de werkuren van de arbeiders,
 • Overzicht per week, per maand,...

Tractoren

 • Real-time opvolging per GPS,
 • Beheer van onderhoud en verbruik

Brandstof

 • Opvolgen van het verbruik,
 • Inhoud van de diverse opslagtanks

Werk(tuigen)

 • Opvolgen van de werken,
 • Gebruiksoverzicht,
 • Opbrengstberekening

Onderhoud

 • Beheer van het onderhoud van uw machinepark,
 • Automatische herinneringen,
 • Tabel met eerstkomend geplande onderhoudsbeurten

Starten of proberen: